ආදරනීය මොලීනා වෙත:

ආදරනීය මොලීනා වෙත:

ඊයෙ රෑ වේලපහින්ම නිදි වැටුනා ටිකක් ලෙඩ වගේ ගිය සුමානෙම. අනේ උදෙන්ම නැගිටුනා අක්කෙ. මේවා නිකන්ම හැදුනා අතෙන් හිතන්නෙවත් නැතුව ගෙදර මතක් වෙලා. කවුරුත් එහෙ නැතිවුනාට, අපි හිටපු තැන්වල දැන් ගස්වත් බල්ලොවත් නැතිවුනාට, මන්ද මෝඩ හිත තවම හිතන්නෙ ගෙදර තවම තියනව කියල. පිස්සු වැඩ නේද අක්කේ.

ඔයා මේ දවස්වල ඉන්න හරිය ශෝක් ඇති. එහෙත් රොටි ලුනුමිරිස් හදනවද… සමහර විට හිතෙනව ඔයා ඉන්න පැත්ත මෙහෙට වැඩිය ගෙදර වගේම වෙන්න ඇති කියල.

පෙබරවාරිය හරිම මූසලයි මෙහෙ. එන්නද යන්නද හිතෙන්නෙ නැහැ. බිල් නම් බිල්ලො වගේ වහිනවා අර ගඟට උඩින් ගිය කොක්කු වගේ.

ඔයා මේ දවස්වල ඉන්න හරිය ශෝක් ඇති. එහෙත් රොටි ලුනුමිරිස් හදනවද… සමහර විට හිතෙනව ඔයා ඉන්න පැත්ත මෙහෙට වැඩිය ගෙදර වගේම වෙන්න ඇති කියල. මම ආයෙත් ලියන්නම් මල් පිපෙන වාරය ආවොත් මෙහෙට.

ආදරනීය රේනු
පෙබරවාරි 27, 2016 – ටොරොන්ටෝ නුවර.

 

DSCF6807